Texas Holdem Bra Tips Och Vanliga Misstag

SPELA INTE FÖR MÅNGA STARTHÄNDER

Det vanligaste misstaget bland nybörjare är förmodligen att de spelar alldeles för många starthänder. När man spelar vid ett fullt bord med 10 deltagare är det sällan rätt att spela mer än en fjärdedel av sina händer i genomsnitt. Som exempel är det många spelare som blir förtjusta när starthanden innehåller ett ess och spelar dem oavsett hur sidokortet ser ut, men eftersom fem kort skall ingå i en färdig pokerhand hamnar man i många situationer där de förlorar mot ett ess med högre sidokort (kicker).

Allt eftersom antalet deltagare blir färre kan man mjuka upp sina starthandskrav och börja spela lite fler av dem. Då är risken mindre att man fastnar i en förlorande hand, men det är ändå omdömet som måste avgöra hur man ligger till.

TA HÄNSYN TILL POSITIONEN

Positionen är viktig i alla former av poker och Texas Holdem är inget undantag. Den är också intimt förknippad med valet av starthänder. Desto tidigare position man har i förhållande till givarknappen – ju mer återhållsam behöver man vara med sina starthänder. Det är även ett statistiskt faktum att vinsterna ökar i förhållande till position. Från sen position har man sett hur alla agerat och fått en uppfattning om motståndarnas händer. Därför hamnar spelaren i tidig position i ett stort underläge och behöver betydligt bättre händer för att delta i potten än från senare position. Det gäller i synnerhet större bord med fler deltagare. Om bordet däremot bara har 5-6 deltagare kan man säga att de första spelarna sitter i mellanposition.

VAR UPPMÄRKSAM

Det går aldrig att veta säkert vad motståndarna sitter med för händer, men har man uppmärksammat hur de spelat tidigare går det att göra betydligt mer kvalificerade gissningar. Har man t.ex. en motståndare som spelar minst varannan hand lär inte genomsnittskvaliteten på dem vara särskilt hög. Det är också viktigt att lägga märke till vilka händer som visas ned.

VÄLJ BRA BORD

Vill man utveckla sitt pokerspel är det bra att spela mot skickliga motståndare, men vill man vinna pengar får man se till att merparten av motståndarna spelar sämre än man själv. Spelar man mest kontantspel kan man ofta få en uppfattning om spelets kvalitet med hjälp av statistiken i pokerrummets lobby. Ett spel som omsätter stora potter i förhållande till nivån är ofta lukrativt, och detsamma gäller om flopprocenten är hög.

BLUFFA INTE FÖR OFTA

Bluffen är ett av de kännetecken som utmärker poker gentemot andra spel, men nybörjare använder den gärna för ofta. Det går exempelvis inte att ”bluffa” någon som knappt kan några pokerregler utan synar med alla möjliga händer, och det går heller inte att bluffa bort någon som sitter med en riktigt stark hand. Ibland kan och bör man givetvis använda sig av bluffen för att variera sitt spel och undvika att bli förutsägbar, men det måste vara i situationer där man har en chans att lyckas.

TA HAND OM BANKRULLEN

Alla erfarna pokerspelare har en s.k. bankrulle – en summa pengar som är satt åt sidan för pokerspel. Det är ett vettigt koncept även för nybörjaren. Tanken är givetvis att bankrullen skall öka i storlek allt eftersom man spelar, men poker är ett spel med stora variationer. Även rutinerade pokerproffs råkar ut för perioder av motgångar, därför är det viktigt att man inte spelar på högre nivåer än att man har täckning för eventuella svackor. Givetvis skall man också dra nytta av en och annan poker bonus.

Similar Posts